Anadolu Kanyon İhtisas Spor Kulübü Derneği (ACC)

Kulübümüz aşağıdaki eğitim programını tamamlamış kanyoncular yetiştirmeyi hedeflemektedir. Bu programı uygulamak için katılımcıların TDF (Türkiye Dağcılık Federasyonu) yaz temel eğitimini tamamlamış olması beklenmektedir. Zaman birimi saat olarak verilmiştir.

DERS NO DERSİN ADI BİLGİ BECERİ TOPLAM
1 Kanyon Tanımı Tarihçesi
* Eğitim programının tanıtımı
* Kanyon Tanımı, Kanyoning Tarihçesi
* Türkiye’de önemli kanyonlar ve bakış açısı
1 * 1
2 Kanyon malzeme bilgisi
 kişisel, kamp, teknik, ortak malzemeler
* Kişisel malzemeler, kıyafet, çanta ve yerleşimi vb.
* İniş aletleri, makara, jumar vs. tanıtımı
* İpler, özellikleri, ip toplama, iplerin bakımı
* Bolt takımı vd.
2 4 6
3 Kanyonda etik, yasal sorumluluklar, ekoloji, psikoloji
* Kanyonda giriş öncesi protokoller, zaman yönetimi
* Kanyon tehlikeleri
* Günübirlik kanyonlarda psikoloji
* Çok günlük kanyonlarda psikoloji
* Kanyonda roller, lider, artçı psikolojisi
* Kanyon yapısı, bitki ve hayvanlar
* Çevre bilinci ve kanyon etiği
2 * 2
4 Kanyon hidrolojisi ve meteoroloji
* Kanyon tipleri, kanyonların oluşumu
* Kanyonda sel oluşumu, havzalar
* Günlük ve uzun süreli kanyonlarda meteoroloji takibi
* Kanyonda su oluşumları, girdap, sifon vb
2 * 2
5 Kanyonda harita, topografya, pusula, GPS kullanımı,
coğrafik bilgi sistemleri

* Haritada kanyon oluşumlarını anlama
* Giriş ve çıkışların haritada analizi
* Kanyonda yön bulma
1 * 1
6 Kanyonda haberleşme, iletişim protokolleri
* Telsiz ile iletişim
* Düdük ile iletişim
* İşaretleşme ile iletişim
* İp ile iletişim
* Telefon ile iletişim
2 * 2
7 Kanyonda beslenme, sıvı alımı
* Günübirlik kanyonda beslenme ve sıvı alımı
* Çok günlük kanyonlarda beslenme ve sıvı alımı
* Beslenme ve sıvı alımı için malzeme bilgisi
2 * 2
8 Kanyoning riskler
* Sel riski ve riski azaltma
* Taş düşme riski ve riski azaltma
* Boğulma ve müdahele, genel hipotermi,
* İniş sırasında yaşanabilecek durumlar
* Vahşi, zehirli hayvan riskleri
1 * 1
9 Kanyon organizasyon
* Organizasyon hazırlığı
* Günübirlik ekip organizasyonu, roller
* Çok günlük ekip organizasyonu, roller
* Keşif ekip organizasyonu, roller
* Kalabalık ekip organizasyonu
 ve kanyon kapasitesi
* Kanyona giriş çıkış organizasyonu
* Kanyonda lojistik
2 * 2
10 Kanyonda kamp ve bivaklama
* Kanyonda kamp ve bivaklama malzemeleri
* 1 gece konaklamalı kamp
* Çok günlü konaklamalı kamp
* Keşif kamp
* 2 2
11 Kanyon arazisinde su içerisinde yürüme ve ilerleme
* Kanyon zemin çeşitleri
* Küçük taş zeminde ilerleme
* Büyük kayalıklı alanda ilerleme
* Suyun oluşturduğu formlar üzerinde ilerleme
* Milli, çamurlu suda yürüme
* Yosun, kaygan zemin ve yapraklı zeminde ilerleme
* Çanta taşıma
1 7 8
12 Kanyonda yüzme, tehlikelerden korunma
* Akıntısız suda ilerleme
* Akıntılı suda ilerleme, defansif yüzme
* Akıntılı suda karşıya geçiş
* Sifon tehlikesi olan yerde hareket tarzı
* Girdapta hareket tarzı
1 7 8
13 Kanyonda dikey atlama
* Derin suya atlama
* Sığ suya atlama
* Atlanacak bölgenin tayini
1 7 8
14 Kanyonda kayma
* Kısa mesafede destekle kayarak iniş
* İp/perlon ve yardımcı desteği ile kayarak iniş
1 3 4
15 Kanyonda şelaleden iniş ve istasyon bilgisi
* Genel istasyon bilgisi, istasyonda hareket tarzı
* Prusik emniyeti, itfaiyeci emniyeti
* Şelale türleri
* Pozitif eğimli şelaleden iniş
* Negatif eğimli şelaleden iniş
* Şelaleden inişte yön tayini
* Şelale inişinde inilecek bölgenin tayini
* Altta yer alan istasyondan iniş
1 6 7
16 Kanyonda su içinde ipten çıkış
* Durağan suda ipten çıkış
* Akıntılı suda ipten çıkış
* Suya inişte ipin koordinasyonu ve emniyet alma
1 3 4
17 Kanyonda kaya, cadı kazanı, sifon ve tehlikeli bölgelerde hareket
* Kanyonda kayada yardımlaşmalı hareket tarzı
* Kayada çanta taşıma
* Su dolu cadı kazanında hareket
* Yarı su dolu cadı kazanında hareket
* Kuru cadı kazanından kurtulma
* Sifon tespiti
* Sifonda hareket tarzı
* Suyun tehlike oluşturduğu bölgelerde hareket tarzı
1 6 7
18 Kanyondan acil çıkış
* Acil çıkışa karar vermeyi gerektirecek durumlar
* Acil çıkış noktası tayini
* Acil çıkışta hareket tarzı
1 2 4
Toplam Kanyon Temel Eğitimi 23 47 70
1 Kanyonda ilk yardım ve su tehlikesinden kurtarma bilgisi
* İlk yardım için taşınacak malzemeler
* Boğulmalarda, Kırıklarda müdahale
* Hipotermide, Zehirlenmelerde müdahale
* İnişte yaşanacak sorunlarda hareket tarzı
* Sifona kapılan kişiye müdahale tarzı
* Akıntı ve tehlikeli suda kurtarma
* İp ile yaralıyı aşağı indirme
2 10 12
2 Kanyonda doğal istasyon kurulumu
* Doğal istasyon çeşitleri
* Kayada doğal istasyon kurma
* Ağaçta doğal istasyon kurma
* Doğal istasyonda yük eşitleme teknikleri
2 10 12
3 Kanyonda boltlama ve yapay istasyon
* Boltlama takımı içeriği
* Bolt çakarak tekli ve çoklu istasyon oluşturma
* Bolt istasyonunda yük eşitleme
2 10 12
4 Kanyonda yapay tırmanış teknikleri
* Yapay tırmanış malzemeleri tanıtımı
* Yapay tırmanışla cadı kazanından çıkma ve slap tırmanış
1 8 9
5 Kanyonda ara istasyonlar, yan geçiş istasyonları, ipte kayarak geçiş
* Ara iniş istasyonu oluşturma
* Yan geçiş istasyonu oluşturma
* İpte kayarak geçiş sistemi oluşturma
* Geri alınabilir istasyon kurma
2 10 12
6 Kanyonda ipten ipe geçiş teknikleri
* İnişte askıda kalma, emniyet
* Düğüm atlatma * Dikey yükselme
* İpten ipe geçiş
1 10 11
7 Kanyonda organizasyon, keşif ve raporlama
* Kanyonda liderlik
* İzin ve prosedürler
* Keşif organizasyonu
* Zorluk Dereceleri
* Teknik rapor/keşif raporu oluşturma
2 * 2
Toplam Kanyon Lider Eğitimi 12 58 70